Coaching


even laden...

Over Bloei Coachingpraktijk

Coaching: mijn coaching is met name gericht op het oplossingsgerichte coachen. Door te luisteren, het stellen van inzichtvragen en het doen van oefeningen wil ik je graag aanzetten tot het vormen van een oplossing of het leren omgaan (acceptatie) met het probleem.
Problem-talk creates problems, solution-talk creates solutions.
Steve Shazer
De mens is meer dan zijn probleem. Ik als coach begeleid je bij het proces zodat je inzicht kan krijgen in je vraagstuk. Oplossingsgericht coachen gaat uit van een actieve aanpak waarbij je inzicht krijgt in je persoonlijk dilemma waardoor je stappen durft te nemen die je tot het oplossen van het probleem brengen. Oplossingsgericht coachen richt zich voornamelijk op je mogelijkheden, dromen, doelen en stappen in de goede richting.
Een coach is niet hetzelfde als een therapeut. Over het algemeen graaft een coach niet in het verleden van een persoon en er wordt ook niet diep in gegaan op problematiek. Er is hier natuurlijk wel ruimte voor als het in verband staat met de vraag.
Coachen onderscheidt zich van therapie omdat het een doelgericht proces is waarbij effectief gedrag de uitkomst/de kern is. Het uitgangspunt van coaching is dat iedereen alle talenten in zich heeft maar er vaak onvoldoende gebruik van maakt. Hierdoor is men minder gelukkig. Een coach zorgt er voor dat een persoon zijn/haar krachten optimaal benut en fungeert als klankbord en katalysator, waardoor mensen kunnen groeien en meer met voldoening en plezier in balans kunnen leven.

Ervaringen van cliënten

"Ik heb Woudina als warm en betrokken ervaren. Ze luisterde goed en stelde de juiste vragen om tot inzicht te komen. Al met al een hele warme en menselijke benadering waarbij je steeds merkt dat dit niet zomaar een gesprek is maar meer dan dat. Haar stijl is prettig, ze geeft het gevoel betrokken te zijn maar weet ook een professionele afstand te bewaren. Ik heb geleerd dat het belangrijk is meer afstand te nemen en rekening te houden met mezelf. Ook ben ik me bewust geworden van de invloed die mijn achtergrond op me heeft en hoe dit een rol speelt in mijn handelen en leven van vandaag."
"Haar stijl is prettig, inzichtelijk en ik voelde me veilig tijdens de coaching gesprekken. Ze zorgde er voor dat ik dicht bij mijzelf bleef en geleidelijk tot inzicht kwam wat niet lekker liep. Ik heb meer rust, evenwicht en helderheid gekregen."
Stacks Image 114
Stacks Image 118
Stacks Image 122
Stacks Image 126

Ontwerp: AF Design

© 2019 Bloei Coachingpraktijk Stuur een mailtje