Werkwijze en Tarieven


even laden...
Kies 'Coaching' of 'Runningtherapie.'

Coaching ▼

Intake

De intake is gratis. Jouw vraag staat centraal en er wordt gekeken wat ik je kan bieden.

Vervolgtraject

Ik ga uit van kortlopende trajecten. Dat wil zeggen vijf tot zeven sessies. Mocht er behoefte zijn tot meerdere sessies dan kan dit altijd worden besproken. Ik ga uit van circa 60 minuten per sessie.

Kosten

De kosten van de vervolgsessies zijn per sessie € 60 inclusief btw.

Annuleren

Ben je verhinderd dan kun je tot 24 uur voor de afspraak kosteloos annuleren.

Adres

Sneek:
Koperslagersstraat 76, 8601 WP Sneek

Lelystad:
Zaanstraat 6 N, 8226 ND, Lelystad. In het gebouw van GoodBodyBalans, zie hiervoor:
www.goodbodybalans.nl

Running-therapie ▼

Individueel

Na het intakegesprek wordt een programma op maat opgesteld, dat zowel wandelen als hardkopen kan omvatten. Het is soms beter om niet meteen te gaan hardlopen.
Runningtherapie kan individueel maar indien mogelijk (afhankelijk van het aantal deelnemers) kan het ook in groepsverband. Samen lopen heeft als voordeel dat je elkaar stimuleert en ervaringen kunt uitwisselen.

Duur

Het programma bestaat uit een combinatie van 2 keer een loopsessie, van circa 45 minuten, in de week met mij en 1 loopsessie die je zelf in de week uitvoert. Regelmatig wordt er geëvalueerd hoe het gaat en indien nodig wordt het programma aangepast aan de vorderingen die je hebt gemaakt. Het programma beslaat een periode van 10 weken, daarna wordt bekeken hoe je verder wilt.
In de afronding worden de testen die bij de intake zijn afgenomen opnieuw uitgevoerd. Ook wordt er tijd genomen om toekomstige sport- en/of bewegingsmogelijkheden te bespreken zodat de bereikte resultaten kunnen worden behouden.

Kosten

De individuele cursus van 10 weken, inclusief intake en afrondingsgesprek, bedraagt € 375,- . Er is een vergoeding mogelijk via diverse verzekeringen. Meestal valt dit onder de alternatieve zorg AV optimaal. Ik adviseer om zelf te informeren bij je zorgverzekeraar of running-therapie in jouw polis is opgenomen. Zo ja, dan is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk om voor deze vergoeding in aanmerking te komen. In groepsverband (max. 4 deelnemers) zijn de kosten per deelnemer lager. Het bedrag ligt wel minimaal op € 275,- per deelnemer in groepsverband.

Locatie

De runningtherapie vindt vanzelfsprekend plaats in de regio. De intake en het afrondingsgesprek worden op het coachadres gehouden.
Stacks Image 169
Stacks Image 173
Stacks Image 177
Stacks Image 181

Ontwerp: AF Design

© 2019 Bloei Coachingpraktijk Stuur een mailtje